Birds in the Wood


Home
Little Tern
The tricky part of carving this little tern is keeping the wings angled while the head is kept steady.  Avoiding the stiff appearance of a plane in flight is essential.Welcome

I'm John Davies. I started carving birds in wood after seeing a table full of the(m in a street fair in Ann Arbor, Michigan, in 1974. I can still remember the impact - and it has driven my work for over thirty years. I hadn’t previously been much interested either in birds or wood, so it’s hard to say why I was so affected. Since then, though, the appeal has been strong, to do with what’s usually out of reach, a curved shape narrowing towards takeoff that fits the hand. After a year in Michigan, I spent another near Seattle, then a third in Utah, benefiting from the advice and encouragement of American carvers, visiting exhibitions and reading carving magazines.

Croeso

John Davies ydw i. Dechreuais gerfio adar o bren ar ôl gweld bwrdd yn llawn ohonynt mewn ffair stryd yn Ann Arbor, Michigan, ym 1974. Rwy’n dal i gofio'r effaith - ac mae wedi gyrru fy ngwaith ers dros ddeng mlynedd ar hugain. Doedd gen i fawr o ddiddordeb cyn hynny naill ai mewn adar nac mewn pren, felly mae’n anodd dweud pam yr effeithwyd fi gymaint.  Ers hynny, fodd bynnag, mae’r apêl wedi bod yn gryf, yn gysylltiedig â’r hyn sydd fel arfer allan o gyrraedd: siâp crwm yn culhau tuag at esgyniad sy’n ffitio’r llaw. Ar ôl blwyddyn ym Michigan, treuliais un arall ger Seattle a thrydedd yn Utah, yn elwa ar gyngor ac anogaeth cerfwyr Americanaidd, tra’n ymweld ag arddangosfeydd a darllen cylchgronau cerfio.
Website Development by Tastic Multimedia | Built on XML Technology | DDA Aware | Powered by IDDI